13/7/2011

SOHEN MUSICAL & STYLE MAGAZINE

344840584.jpg  

我只能說.....我完全被秒殺了 (倒地不起)

----------------------------------------------------------------------------------------

10/7/2011

看到這些照片真的好期待正式的演出哦!!

敏丹尼爾醫生 (大心)~~~~~

 

342674024.jpg  6957d48djw1dj0ows0z7aj.jpg  

認真的男人最有魅力^_^

6957d48djw1dj0pedmhofj.jpg  6aeeb931jw1dj0p6rjpvzj.jpg  (Cr: as tagged)

    全站熱搜

    科華 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()